Värnar om folkbildningens utövare
Örebro läns bildningsförbund, som funnits sedan 1919 är en paraplyorganisation för länets samtliga studieförbund, folkhögskolor, amatörteatersamverkan i Örebro län, Örebro läns föreläsarförbund samt länsbiblioteket, där organisationens uppgift är att företräda och synliggöra folkbildningens betydelse för samhällets utveckling i stort. Något som sker genom både opinionsbildning och konkret intressebevakning av till exempel bidrag till studieförbunden.
Jane Karlsson är sedan i höstas länsbildningskonsulent för Örebro läns bildningsförbund, som hon menar har en väldigt viktig roll i länet som företrädare för den samlade bildningsverksamheten. Rent konkret handlar det till exempel om kommunala anslag, där organisationen håller i alla kontakter med kommunerna där de dels kan ge förslag på bidrag och dels serva kommunen med statistik och beräkningsunderlag. När det gäller amatörteaterverksamheten sker bevakningen i samverkan med regionförbundet för att kunna serva och lyfta fram samtliga amatörteaterföreningar runt om i länet. Samma sak gäller med rockmusikverksamheten, där de samarbetar med arrangörsföreningen SceniT, som bildades av studieförbunden tillsammans med Kävesta Folkhögskola och är väldigt aktiv. Dessutom har de ett avtal med Örebro läns landsting gällande folkhälsoarbete, där aktörerna är studieförbund och folkhögskolor.

I ett bredare perspektiv handlar uppgiften för Örebro läns bildningsförbund om opinionsbildning för att visa vad folkbildningen gör och står för samt intressebevakning om vad som händer i samhället inom folkbildningsområdet. De är bland annat involverade i ett stort projekt som handlar om att ta fram en kulturplan för regionen utifrån en kartläggning av samhället och folkbildningens roll. Ett annat projekt gäller en rapport kring ideella sektorn och dess betydelse för folkhälsoarbetet i länet som tas fram i samarbete med landstinget och idrottsförbundet. Tanken är att använda rapporten för dialog både internt inom organisationen och som grund för dialoger med politiker och tjänstemän som handlägger den typen av frågor.
– Vi kan till exempel ta upp frågan om hur den ideella sektorn kan bidra till en mer jämlik hälsa, menar hon.
För tredje året i rad arrangerar organisationen, tillsammans med Kulturhuset, SceniT och Regionförbundet Örebro, ”Drömsommarjobbet” som ger ungdomar chansen till ett roligt sommarjobb. Under tre veckor får de jobba heltid inom något av områdena dans, teater, musik, film eller arrangörsskap för att därefter bjuda alla Örebroare på härliga kulturella upplevelser.

Totalt i Örebro län är antalet deltagare i studieförbundens studiecirklar och annan gruppverksamhet just nu närmare 70 000 personer. Dessutom är studieförbunden delaktiga i de flesta typer av kulturella arrangemang i form av allt från föreläsningar till konserter och festivaler, där det totala antalet arrangemang varje år i Örebro län uppgår till cirka 13 000, vilket är ungefär lika många som antalet studiegrupper årligen. Arrangemangen är spridda över hela länet och når ut till såväl städer som landsbygd, vilket Jane ser som ett tecken på kulturens betydelse för just jämlikheten.

Örebro läns bildningsförbund

Bransch:
Ideell förening

Telefon: 019-611 21 75


Email:
jane.karlsson.lbf@folkbildning.net

Hemsida:
www.olbf.org

Adress:
Örebro läns bildningsförbund
Box 22027
70202 Örebro

| 13 SENASTE FÖRETAGEN